Thứ Ba, 29 tháng 7, 2008

My Celebrity Look-alikes
My cool celebrity look-alike collage from MyHeritage.com Get one for yourself.
Click the image to enlarge it and view it in its full glory!

2 nhận xét:

  1. Sóng Bạc Đầu01:38 30 tháng 7, 2008

    Bạn mình đẹp giai quớ... Frankie, ai nớp giu... ^.^

    Trả lờiXóa
  2. thay gom qua :D hahahah kinh hai

    Trả lờiXóa