Thứ Năm, 26 tháng 6, 2008

Yêu Apple quá!
Apple sắp cho ra MobileMe rồi. Mê quá! Có cái này công việc của mình sẽ đỡ vâts vả hơn, thích nhất cái Gallery và chia sẻ file qua iDisk. Tự hứa bây giờ sẽ chỉ dùng đồ Apple.

Xem thông tin về MobileMe tại http://www.apple.com/mobileme/

Yêu lắm Apple

1 nhận xét: