Thứ Năm, 9 tháng 7, 2009

Không bao giờ!


Trên đời này tôi không bao giờ có ý làm ai đó tổn thương!

Không bao giờ!

Tất cả chỉ là sự hiểu lầm.

Mong ai đó mà tôi vô tình làm tổn thương hãy bỏ qua.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét