Thứ Ba, 14 tháng 7, 2009

Về quê thăm tổ tiên

Tổ Lập Ấp


Tổ lập ấp Trần Trung Khánh là cháu 10 đời Tổ Tự Phúc Quang và là dòng dõi đời thứ 23 Đức Quốc Công Tiết Chế Hưng Đạo Vương - Trần Quốc Tuấn. Ngài là con trai duy nhất của cụ tổ Trần Xuân Khương, nguyên quán thôn Cát Chứ Nội, huyện Chân Ninh, xưa thuộc phủ Thiên Trường - quê hương của các đời vua nhà Trần. Dòng họ Nho giáo, có uy tín trong xã hội, cụ bà là người họ Vũ, di giáo, tên Thánh là Rosa.


Ngày Giáp Tuất, tháng Bính Thìn, năm Kỷ Sửu, đời Vua Minh Mạng thứ 10 (1829), hưởng ứng lời hiệu triệu của Dinh Điền Sứ Nguyễn Công Trứ, Tổ Trần Trung Khánh cùng các cụ Nguyễn Lực, Hoàng Trọng Cát, Nguyễn Doãn Cung, Nguyễn Khắc Hiến, Nguyễn Tôn Nho, Đặng Thiếu Sóc, Nguyễn Kính, Nguyễn Khoán, tất cả cùng nhau tập hợp huy động dân đinh, huy động nhân tài vật lực, tiến hành quai đê lấn biển, mở mang bờ cõi.Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét