Thứ Năm, 11 tháng 5, 2006

Need to be sympathized
Giữa lúc bộn bề công việc và đầu óc đang quay cuồng thế này, mình cần đúng 1 từ: Thông cảm!!!

2 nhận xét: